Navigace
Toplist

TOPlist

Akce školy v květnu

 

7. 5. Ředitelské volno
8. 5. Státní svátek
10. 5. UFFO „Branka zamčená na knoflík“
18. 5. Hudebně-divadelní festival Náchod
19. 5. Stezka korunami stromů ŠD1
23. 5. Výlet S2 Praha
25. 5. Branný den
30. 5. Svoboda nad Úpou - Mochomurka ŠD2

 

Akce MŠ v květnu

 

 

 

2. 5.

Čarodějnický rej

7. 5. Ředitelské volno
8. 5. Státní svátek
10. 5.

UFFO „Branka zamčená na knoflík“

21. 5.

Canisterapie

22. 5.

Setkávání s rodiči

 

 

 

 

Ověřená instituce
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov, Horská 160 - netfirmy.cz Speciální školy - netfirmy.cz
Hlavička

Autisté

Žáci s poruchami autistického spektra v naší škole

Pojem porucha autistického spektra v sobě zahrnuje různé typy autismu, např. dětský autismus, Aspergerův syndrom apod., s přítomností mentálního postižení nebo bez. Závažnost postižení je u každého jedince individuální. Lze říci, že každý jedinec s autismem je jedinečnou osobností. Autismus představuje závažnou vývojovou poruchu, pro níž je charakteristická narušená komunikace a schopnost vytvářet vztahy s lidmi, nutkavá touha po neměnnosti a další příznaky vážně postihující život jedince a jeho okolí. Žáci s autismem mívají často potíže s pozorností a organizací činností. Neschopnost soustředění brání člověku s autismem, aby se věnoval delší dobu jediné činnosti.

Pracujeme podle metody strukturovaného učení a procesuálních schémat, které žákům usnadňují orientaci v čase. Dále pracujeme s motivací a vizualizací. Základním předpokladem při práci je střídání krátkodobých činností. V každé třídě je přítomen pedagog vzdělaný v problematice autismu a asistent pedagoga.

V naší škole se problematice autismu věnujeme již 17 let. Pedagogové jsou pravidelně školeni v problematice autismu a sledují nenovější trendy.