Navigace
Toplist

TOPlist

Akce školy v dubnu

 

9. 4. Představení UFFO
17. 4. Schůzky SRPDŠ
20. 4. Představení UFFO
24. 4. Zápis do 1.ročníků
26. 4. Čarodějnický rej
30. 4. Ředitelský den

 

Akce MŠ v dubnu

 

 

 

10. 4.

Setkání s rodiči

23. 4. Canisterapie
24. 4. Setkání s rodiči
26. 4.

Čarodějnický rej

30. 4. Ředitelské volno

 

 

 

 

Ověřená instituce
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov, Horská 160 - netfirmy.cz Speciální školy - netfirmy.cz
Hlavička

Třída S5

Třídní učitelka


Mgr. Marie Bohatá

 

Složení třídy:  Ve třídě je celkem 5 žáků (2 dívky a 3 chlapci).


Třída S5 je umístěna ve druhém patře budovy školy. Třídu navštěvují čtyři žáci se středně těžkým mentálním postižením a jeden žák s lehkým mentálním postižením. Mezi dětmi panuje kamarádský vztah a porozumění.
Třída je vybavená nastavitelnými lavicemi a židlemi. Při práci s dětmi využíváme různé pomůcky a hry, které mají za cíl rozvíjet motoriku, poznávací schopnosti a řeč, logické myšlení, početní představy, grafické schopnosti, pozornost a paměť. Výuku doplňuje i počítač a tablet s výukovými programy, které žákům pomáhají k pochopení a orientaci v učivu. Mimo výuky ve třídě mají žáci možnost zúčastnit se hipoterapie. Žáci mohou nově využívat dvě multismyslové místnosti Snoezelen, které jsou plné neobvyklých vjemů a pomáhají při výuce dětí s těžkým a kombinovaným mentálním postižením. Je zde například kuličkový bazén, rehabilitační míče, polohovací polštáře a řada dalších pomůcek pro relaxaci, uvolnění a rozvoj hrubé i jemné motoriky
4 žáci se vzdělávají podle ŠVP „Učíme se pro život“ (dle RVP ZV-STMR)
1 žák se vzdělává podle ŠVP ZV 2016

 

 

 

Fotografie z našich akcí najdete zde ...